آدرس دفتر مرکزی
تهران - بلوار میرداماد
خیابان آقازاده فرد(اطلسی)
پلاک 26 واحد 4

021-22907174
021-22907594

info@farahome.com
محل فراهُم بر روی نقشه