همکاری با فراهُم

همکاری

شرکت فراهُم با محیطی علمی در زمینه فناوری های نوین (اختصاصا در زمینه هوشمندسازی و اتوماسیون) پذیرای جوانان با استعداد و پرانرژی می باشد.

از اینرو از تاریخ 10 اردیبهشت سال 96 لغایت 20 اردیبهشت ماه تقاظا می شود با توجه به نیاز شرکت در زمینه های زیر فرم مربوطه را تکمیل و سپس به ایمیل info@farahome.com ارسال فرمایید.


منشی مدیرعامل (خانم)


بازاریاب (خانم/آقا)

قابلیت های مورد انتظار


داشتن روحیه ی کار تیمی


احترام به قوانین شرکت


نظم و انظباط فردی و کاری


شاد و پرانرژی


به کارگیری دانش و تجربیات شخصی در کار


انتقاد پذیر


ارائه راه کارهای پیشنهادی جهت بهبود فعالیت ها

اولویت ها


ترجیحا ساکن مرکز و غرب تهران


خانم / آقا


آشنا به کامپیوتر و اینترنت


آشنا به حسابداری